Fotocredit:

Innstilte kandidater til stortingslista – Håkon Borch

I ukene frem til nominasjonsmøte (28/11) kommer vi til å presentere noen av de kandidatene nominasjonskomiteen har innstilt på.

Her er vår 1. Kandidat Håkon Borch.

8. november 2016

Håkon er 55 år og bor i Moss. Han er utdannet Naturforvalter Cand Agric / M.Sc. fra NMBU på Ås (1991) og har supplert med 30 studiepoeng i vitenskapsteori og statistikk.

Av yrkeserfaring kan vi nevne at han har vært miljøvernsjef i Stange kommune (1994-99), og fra 1999 har han jobbet som forsker på Jordforsk/NIBIO. Hovedtema har vært vannforurensing av næringsstoffer, men har også arbeidet noe med andre former for forurensing (miljøgifter). Håkon jobber pr i dag som avdelingsleder for Avdeling grøntanlegg og miljøteknologi, og han har også holdt en rekke foredrag innen sitt fagfelt.

Videre kan vi nevne erfaring som næringslivsleder og gründer. Han har vært med på å etablere og drevet utvikling av programvare. For arbeid og initiativ i forbindelse med utvikling av dataløsninger har han to ganger blitt nominert til miljøprisen Glassbjørnen, og han ble tildelt innovasjonsprisen i Bioforsk i 2006.

Håkon har også vært tillitsvalgt i Forskerforbundet og er styremedlem i Naturvernforbundet i Østfold.

Vi gleder oss til prosessen videre, og er stolte over at Håkon Borch har takket JA til å stå på lista vår .