MDG Østfolds talspersoner Birgitte Sterud og Trond Løvereide har vært på landsstyremøte (LS) i Miljøpartiet De Grønne. Der behandlet de saker om ACER - EUs energimarkedspakke, en resolusjon om mistillit mot Sylvi Listhaug som justisminister, nytt handlingsprogram og nye etiske retningslinjer.

Vil du være aktiv i De Grønne i Østfold?

Ta kontakt med:
talsperson Birgitte Sterud, 905 39 849 / birgitte.sterud@mdg.no
talsperson Trond LØvereide, 906 49 559 / trond.lovereide@gmail.com