Miljøpartiet De Grønne stiller til valg for å gjennomføre det grønne skiftet i praksis. Med motiverte og entusiastiske kandidater fra hele landet er målet å slå sperregrensa med god margin. Et grønnere Storting vil innebære at Norge overholder sine klimaforpliktelser, etablerer et blomstrende grønt næringsliv, skaper gode vilkår for bonden, ansetter fl ere lærere i skolen og gjennomfører en massiv satsning på jernbane, sykkelveier, elektriske biler og ferger. Et grønnere Storting gjør oss mindre avhengig av oljenæringen og mer rustet til å ta vare på fremtiden. Les om vår politikk i vår avis, her: MDGOstfoldValgkampavis  

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt Stortingsvalg i Østfold?

Ta kontakt med:
valgkampkoordinator Ellen Sandvik Mikkelsen, telefon 959 14 909 / e-post: ellen.sandvik.mikkelsen@mdg.no
frivilligekoordinator Ida Julsen, telefon 411 82 011 / e-post: idajulsen@hotmail.com
talsperson Birgitte Sterud, 905 39 849 / birgitte.sterud@mdg.no
talsperson Frank Vigart Eriksen, 970 75 541 / fve@sarpsborg.com