Fylkesprogram 2023-2027

Miljøpartiet De Grønne jobber for et medmenneskelig samfunn innenfor jordens tålegrenser.