Vi berømmer Fylkeskommunen for et grundig og godt dokument som fanger opp viktige samfunnstrender og politiske signaler. Dette vil være nyttig i kommende år både for kommunene og det kommende Viken fylke. De Grønne er glade for at Fylkeskommunen tar klimautfordringene på alvor og legger Parisavtalen til grunn. Dette er synlig flere steder, ikke minst under «Klima og miljø» og i «Det grønne skiftet».

Vi har likevel noen kritiske merknader.

 

Vil du være aktiv i De Grønne i Østfold?

Ta kontakt med:
talsperson Birgitte Sterud, 905 39 849 / birgitte.sterud@mdg.no
talsperson Trond LØvereide, 906 49 559 / trond.lovereide@gmail.com