Fotocredit: B. Sterud

Fylkesstyret 2017

Valgt på årsmøtet Østfold MDG 8. februar 2017.

9. februar 2017

 

Talspersoner:

Frank Vigart Eriksen (tlf.: 970 75 541)

Birgitte Sterud (tlf.: 905 39 849)

Styremedlemmer:

Inger Marie Johansen

Tor Løvereide

Madelen Roxmann Ueland

Tor Øyvind Westbye

Ellen Sandvik Mikkelsen

 

Varamedlemmer:

  1. Kristine Høgseth
  2. Thomas Bedin
  3. Kjetil Hafstad