Trodde du årsmøtet  «bare er kjedelige saker»? Det er det ikke!
Du får treffe mange hyggelige grønne folk, og høre om hva vi har gjort og hva vi vil gjøre. Du får (hvis du er medlem) være med å stemme på et nytt styre, hvem som skal reise til landsmøtet, delta i diverse komiteer – og hva vi skal ha som mål i 2018. Du får høre om MDG Viken og møte gjester fra andre fylker og sentralt hold.

Vi viser til innkalling til årsmøtet sendt ut 10. januar.

Vi setter stor pris på at du kommer og bidrar ved å stemme og gjerne også i eventuelle debatter!

Dette er faktisk det aller siste ordinære årsmøtet i MDG Østfold. Grunnet Stortingsvedtaket om regionreform og sammenslåing av Østfold, Buskerud og Akershus til storfylket Viken, vil MDG sine fylkeslag i disse tre fylkene slås sammen. Dette skjer høsten 2018, med virkning fra 01.01.2019. Dette MÅ vi – for å kunne stille liste ved fylkestingsvalget i 2019, som skal følge nye grenser.

Informasjon om regionreformen g konsekvensene for MDG blir sendt og lagt ut snarest. Dessuten vil vi gjennomgå dette på årsmøtet.
Sammenslåingen til Viken er en tvangssammenslåing, dessverre. Vi er altså bundet av et stortingsvedtak, og vår eneste mulighet nå er å gjøre det aller best vi kan i den situasjonen: Sørge for gode vekstvilkår for grønn omstilling, et mer bærekraftig samfunn og å ta bedre vare på naturen og hverandre.
Kom på årsmøtet og hør hvordan vi jobber med organisasjonen for å få dette til!