Fotocredit:

Dette er styret i Miljøpartiet De Grønne Østfold

Vi er nå i full gang med vårt arbeid og har fordelt roller og ansvar slik slik det fremgår av tabellen. Vi gjør såklart mer enn dette – og alle er vi opptatt av grønn politikk!  Vi jobber med organisatoriske og politiske saker, både i Fylkesstyret og egne lokallag og flere av oss er med i andre utvalg/komiteer/grupper i MDG lokalt eller nasjonalt.  Kontakt oss gjerne med spørsmål, ideer, om du vil bidra i valgkampen – eller om du vil bli medlem!

31. mars 2017

Navn e-postadresse mobilnr Rolle, ansvar
Birgitte Sterud birgitte.sterud@mdg.no 90539849  

 

Talsperson, organisatorisk ansvar. Kontakt med valgkampgruppa. Landsstyrerepresentant. Sosiale medier.

Frank Vigart Eriksen fve@mdg.no 97075541  

 

Talsperson, politisk ansvar. Lokallagskontakt. Kontakt m Fylkestingsgruppa. Vararepresentant til Landsstyret.

 

Trond Løvereide

trond.lovereide@gmail.com 90649559 Kasserer. Ansvarlig for nettside.
 

Madelen Roxman Ueland

madelen.roxman.ueland@mdg.no 92048645 Folkevalgtkontakt. Skoleringsarbeid
 

Tor Øyvind Westbye

tor.oyvind.westbye@gmail.com 45299960 Rekruttering. Nye lokallag. Sosiale medier. Fremtidig arbeidsprogram i fylket.
 

Inger Marie Johansen

inmajo80@gmail.com 90739080  

Sosiale medier. Sikrer god administrativ og organisatorisk overgang fra forrige styre.

Ellen Sandvik Mikkelsen ellensandvikmikkelsen@gmail.com 95914909 Skoleringsansvarlig. Sekretær frem til ansettelse av fylkessekretær.