Fotocredit:

GRØNNE MULIGHETER 

MDGs arbeidsprogram 2017 – 2021

18. januar 2017

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred ogrettferdighet både lokalt og globalt.Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert pålokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme enhelhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprin- sipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjonerog solidaritet med dyr og natur.
(Fra Miljøpartiet De Grønne sitt prinsipprogram)
Her kan du lese programmet!
Og her kan du se Ingrid Liland presentere det.