Fotocredit: B. Sterud

Hvorfor velge Miljøpartiet De Grønne?

Hvorfor De Grønne? I dag ødelegger vi livsgrunnlaget, forskjellene øker, stadig flere er på flukt og fryktpolitikken sprer seg. Norge og verden har ikke tid til regjeringen som ikke tør ta ansvar, som spiller på frykt og egoisme. Skillet går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått. De Grønne vil gripe mulighetene. Vi vil ta vare på fremtiden.

28. juni 2017