Fotocredit:

Innstilte kandidater til stortingslista – Benedicte Lund

Dette er nominasjonskomiteens innstilling til plass nr. 4 på stortingslista.

Benedicte Lund er Sivilagronom fra NMBU (Masterstudie) og har i tillegg to-årig økonomisk/administrativ høgskoleutdanning.

11. november 2016

Lund har bred yrkeserfaring innen landbruksrelatert næring, hovedsakelig som fagperson i fjørfenæringa med fokus på bærekraft og dyrevelferd. Lund har også jobbet med å bevare bevaringsverdige husdyrraser, økologisk mat og grønn opplevelsesnæring.

Benedicte er er varaordfører i Moss kommune og 1.vara til Sentralstyret i MDG. På fritiden synger hun i kor og liker å ri.

Videre har Benedicte varslet at hun ønsker å stille seg disponibel til første plassen på stortingslista. Dette kan bety et særdeles spennende nominasjonsmøte 28/11.

Takk for at du stiller opp for partiet, igjen og igjen, Benedicte.