Fotocredit:

1. kandidat på stortingslista – Håkon Borch

 Håkon Borch er 55 år og bor i Moss og jobbr som avdelingsleder ved  avdeling grøntanlegg og miljøteknologi  på NIBIO.

8. november 2016

Håkon er utdannet Naturforvalter Cand Agric / M.Sc. fra NMBU på Ås (1991) og har supplert med 30 studiepoeng i vitenskapsteori og statistikk.

Han var miljøvernsjef i Stange kommune fra 1994 – 1999 og har siden jobbet som forsker på Jordforsk/NIBIO. Hovedtema har vært vannforurensing av næringsstoffer, men har også arbeidet noe med andre former for forurensing (miljøgifter). Håkon jobber  i dag som avdelingsleder for Avdeling grøntanlegg og miljøteknologi, og har holdt en rekke foredrag innen sitt fagfelt.

Han har også erfaring som næringslivsleder og gründer, har .vært med på å etablere og  utviklet programvare. For arbeid og initiativ i forbindelse med utvikling av dataløsninger har han to ganger blitt nominert til miljøprisen Glassbjørnen, og han ble tildelt innovasjonsprisen i Bioforsk i 2006.

Håkon har også vært tillitsvalgt i Forskerforbundet og er styremedlem i Naturvernforbundet i Østfold.

Kontaktinfo: hakon.borch@mdg.no  mobilnummer:  970 67 685