MDG landsmøte 2016

MDG Østfold hadde 8 delegater og 1 observatør til årets landsmøte.

10. april 2016

Resolusjoner omkring viktige temaer som etisk oljefond, grønn byggestandard og matsvinn ble diskutert og vedtatt. Se her for mer om resolusjonene.