MDG på fylkestinget

Valgresultatet i valget 2015 ga oss to representanter i fylkestinget. Erik Skauen og Marlene Martin er nå faste representanter. Vi fikk 4,1 % oppslutning.

 

 

1. oktober 2015

Erik Skauen er gruppeleder og representant til Fylkestinget 2015-2019. Skauen er 42 år, jobber til daglig som lærer ved Kalnes videregående skole, med friluftsliv og naturbasert aktivitet. Han er bosatt i Torsnes og har to barn og samboer. Skauen er en friluftsmann og har brukt store deler av livet i naturen.

-Vi tar miljøproblemene på alvor! Samtidig ønsker vi grønne og levende byer og bygder som legger til rette for god helse og mye aktivitet. Vi ønsker flere bærekraftige arbeidsplasser og mer nyskapende teknologi, sier Skauen.

Marlene Martin er MDGs andre fylkesrepresentant. Hun er fra Sarpsborg, 27 år og utdannet gartner.

- Jeg ønsker å bidra til å gjøre de miljøvennlige alternativene til de naturlige alternativene. Å leve miljøvennlig skal ikke behøve å være et aktivt valg man tar, men være et enkelt, praktisk og rimelig alternativ for alle. Solidaritet med dyr og natur skal stå i høysetet, og alle prosjekter skal planlegges og gjennomføres på en måte som tar hensyn til artsmangfold og dyreliv.