Fotocredit:

Ny Fylkessekretær og Valgkampkoordinator

Ellen Sandvik Mikkelsen er ansatt som Fylkessekretær / Valgkampkoordinator i 40% stilling f.o.m. 24.04.2017

27. april 2017

På årsmøtet 8. februar 2017 vedtok MDG Østfold å ansette en Fylkessekretær / Valgkampkoordinator i 40% stilling, for å styrke vårt organisatoriske arbeid og koordinere valgkampen frem mot Stortingsvalget. Stillingen ble utlyst på vår Facebook-side med søknadsfrist 18.04, og varslet alle medlemmer pr e-post. Vi fikk flere søkere, gjennomførte gode intervjuer, og tilbød til slutt stillingen til Ellen Sandvik Mikkelsen som heldigvis takket ja. Det er vi veldig glade for!

Ellen vil være en ressurs for hele fylkesorganisasjonen, og et bindeledd mellom lokallag, fylkeslag og MDG sentralt. Sammen skal vi styrke organisasjonsleddene, og vi vil skape en lærende og levende organisasjonskultur basert på tilhørighet, tillit og samarbeid.

Frem mot Stortingsvalget vil Ellens oppgaver vesentlig være knyttet til valgkampen. Hun vil:

  • Bistå Fylkesstyret med organisering av valgkampen i samarbeid med valgkampgruppa og stortingskandidater
  • Tilrettelegge for frivillighet
  • Rekruttere og følge opp frivillige under valgkampen
  • Holde kontakt med andre fylkers valgkampkoordinatorer for råd, læring og nyttig samarbeid
  • Holde oversikt over arrangementer i kommunene og valgkampmateriell
  • Ha oversikt over valgkampmedarbeidere, både valgte og frivillige, hvem som deltar hvor og med hvilke oppgaver
  • Deltar på valgkampgruppas møter hver 2. mandag
  • Sørge for erfaringsnotater gjennom valgkampen
  • Evaluere valgkampen etter Stortingsvalget

 

Ellen er formelt ansatt av MDG sentralt og hun deltar ukentlig på møter med de andre fylkessekretærene i partiet. Daglige arbeidsoppgaver tildeles av fylkesstyret i Østfold ved talspersonene Frank Vigart Eriksen og Birgitte Sterud. Hun vil rapportere til fylkesstyret. 

De som ønsker å bruke Valgkampkoordinatoren vår til spesifikke oppgaver i valgkampen må kontakte fylkesstyret.

Ellen sitter også som medlem i fylkesstyret. Her er hun sekretær og skoleringsansvarlig.

I løpet av våren/ sommeren vil hun og fylkesstyret arrangere både lokallagsledersamling, valgkampkurs og vervekurs, for å nevne noe.

Ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sandvik.mikkelsen@mdg.no eller mobil: 959 14 909