Siste nytt fra LS – om ACER, Listhaug og etiske retningslinjer

MDG Østfolds talspersoner Birgitte Sterud og Trond Løvereide har vært på landsstyremøte (LS) i Miljøpartiet De Grønne. Der behandlet de saker om ACER – EUs energimarkedspakke, en resolusjon om mistillit mot Sylvi Listhaug som justisminister, nytt handlingsprogram og nye etiske retningslinjer.

22. mars 2018

16. – 18 mars var det landstyremøte, med en rekke spennende saker. Her er kort om noen av dem.

 

ACER

Landsstyret vedtok at MDG støtter at EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen. MDG sa ja til EUs tredje energimarkedspakke fordi vi alltid setter hensyn til klima, miljø og natur først.

Til grunn for vedtaket ligger følgende ni krav for å kunne stemme ja i Stortinget, – krav som Landsstyret stiller seg bak:
1. At “naturhensyn” nevnes foran “samfunnsøkonomisk lønnsomhet” i Energiloven
2. At Norge beholder nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene
3. At minst to tredjedeler av vannkraften fortsatt skal være offentlig eid
4. At norsk fornybarkraft skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge og erstatte fossilt med fornybar
5. At Norske myndigheter skal ha kontroll over forsyningssikkerheten i Norge, inklusiv kraft til industri
6. At Norske myndigheter skal bestemme om det skal bygges flere utenlandskabler
7. At Statnett skal eie og drifte alle fremtidige kabler
8. At Flaskehals-inntekter skal fortsatt kunne brukes til lavere nettleie og forbedring av norsk strømnett
9. At man ikke stopper flere norske kabler dersom disse har dokumentert klima-positiv effekt, naturhensyn tas og økonomisk lønnsomt.

I tillegg vil MDGs stortingsgruppe fremme forslag i Stortinget om at Høyesterett bes gi en juridisk betenkning om Norges praksis siste år om tilslutning til EUs tilsyn og organer.

 

Resolusjon: Erna Solberg bør erstatte Sylvi Listhaug som justisminister

MDGs Landsstyre vedtok mistillit til Listhaug i helgen. Hele resolusjonen kan lese her.

Da LS var over og våre talspersoner forlot Stortinget på søndag ettermiddag, var det utenfor en aksjon til støtte for Sylvi Listhaug. Nå vet vi hvordan det gikk: Hun måtte gå av som justisminister!

 

Andre saker

Vi vedtok også reviderte etiske retningslinjer for partiet vårt. Disse vil vi publisere i egen sak.

Det ble også diskutert valgkampstrategi for 2019. Dette er en påbegynt prosess og strategien skal vedtas i juni 2018, så her er det fortsatt mulig å komme med innspill. På MDGs grunnkurs gikk vi gjennom noen av temaene, som Birgitte og Trond kunne ta med seg til møtet. Sjekk gjerne videoene med Anne Kvam for innspillene de ønsket, og som også vil bli videre diskutert til møtet i juni.

Er du medlem, kan du gjerne sende dine innspill til våre LS-representanter. Har du spørsmål eller innvendinger? Ellers ønsker du å lese et notat med mer informasjon om ACER? Ta gjerne kontakt med oss på ostfold@mdg.no.