Stortingslisten 2013

Vidar Kristiansen, MDGs 1. kandidat i Østfold

MDGs valgliste i Østfold er klar. Dette er våre kandidater for stortingsvalget 2013:

Vidar Kristiansen 1951 Fredrikstad
Marlene Annabella Martin 1987 Sarpsborg
Marte Guttulsrød 1988 Moss
Vibeke Julsrud 1956 Halden
Odd Bergstøl 1943 Fredrikstad
Bjørn Ring Opjordsmoen 1941 Spydeberg
Mathilde Simonsen Dahl 1977 Hobøl
Lorentz Kvammen 1957 Halden
May Helen Væhle 1962 Sarpsborg
Jeppe Pettersen 1952 Fredrikstad
Lexander Wist 1988 Moss
Isak Thomas Anderssen 1973 Hobøl
Hanne Grete Ramstad 1964 Sarpsborg
Jonas Sjolte 1980 Moss