Vår kandidat til Fylkestinget 2015-19

Erik Skauen stiller som vår 1. kandidat til Fylkestinget denne høsten. Skauen er 42 år, jobber til daglig som lærer ved Kalnes videregående skole, med friluftsliv og naturbasert aktivitet. Han er bosatt i Torsnes og har to barn og samboer. Skauen er en friluftsmann og har brukt store deler av livet i naturen.

Erik Skauen er MDG Østfolds 1. kanidat til den kommende Fylkestingsperioden.
Erik Skauen er Miljøpartiet De Grønne Østfolds 1. kandidat til den kommende perioden i Fylkestingtinget.

Han tok en agronomutdanning i ungdommen. Senere gjennomførte han et hovedfag/master ved NMBU, hvor han spesialiserte seg innen økologi. Av andre utdanninger har Skauen også en master i friluftsliv og idrett, med spesialisering i ungdom og naturopplevelser, mindfulness og økofilosofi fra Høgskolen i Telemark. Han har i tillegg ppu-utdanning og noe utdanning på prosjektledelse, ledelse og organisasjonsstyring.

Skauen sin arbeidserfaring er mangfoldig, men et fellestrekk er at han stort sett har jobbet med natur i en eller annen kontekst. Han har jobbet med forvaltning, undervisning og vært prosjektleder for flere store prosjekter, både innen folkehelsearbeid og realfag. Han har også jobbet store deler av livet med friluftsliv, både for internasjonale og nasjonale organisasjoner, både med klatring, fjellføring, kajakkopplæring og opplevelsespregede aktiviteter i skog og mark.

Skauen ønsker å bidra sterkt inn i politikken. Han mener «det grønne skiftet» er helt avgjørende for at vi nasjonalt og internasjonalt skal kunne ta vare på våre omgivelser og medmennesker best mulig. I den forbindelse håper han være med å prege fylkespolitikken for at hensynet til miljøet skal stå i sentrum for alle fylkeskommunale beslutninger og aktiviteter.

Fokusområder vil være vil bærekraftige beslutninger innen fremtidig regional utvikling, en mer miljøvennlig og helsefremmende samferdsel, tilrettelegging for mer grønn teknologisk næringsutvikling. Innen opplæring bør det blant annet i større grad legges vekt på at ungdom skal forstå sin rolle som verdensborgere og vise solidaritet med andre mennesker og kulturer, med naturen og dyrene.

Skauen mener at kunnskap om samfunn og natur fører til grønnere beslutninger. Og han mener at idrett, kunst og kultur bidrar til god helse og trivsel der vi bor.

I september kan du være med å bidra til at vi får Erik Skauen inn som første representant for Miljøpartiet De Grønne i Østfold Fylkesting. Tenke nytt. Stem grønt!