Fotocredit: I.M. Johansen

Nye talspersoner i MDG Østfold

På årsmøtet i Østfold MDG ble Birgitte Sterud (Moss) og Frank Vigart Eriksen (Sarpsborg) valgt til nye talspersoner.

9. februar 2017

Vi takker for tilliten og gleder oss til innsats sammen med resten av fylkesstyret for et grønt skifte i Østfold, for innbyggere, medlemmer, lokallag, folkevalgte og stortingskandidater!

Vi søker økt grønn politisk innflytelse for en bedre hverdag for folk og dyr og annen natur i Østfold, i Norge og ellers i verden, og for å bidra til å redde klodens klima.

Inger Marie Johansen har siste år ledet fylkesstyret på en svært god måte og ytt en enorm innsats. Vi takker av hele vårt hjerte, og er glade for det fantastisk gode grunnlaget hun og tidligere fylkesstyrer har skapt.

Dette er virkelig noe å bygge videre på frem mot valget!

Her kan du se hele styret med vararepresentanter: http://ostfold.mdg.no/fylkesstyret/

Og her ser du alle som ble valgt til ulike verv: http://ostfold.mdg.no/nyhet/valgte-til-verv-og-roller-i-ostfold-mdg-2017/

Følg Østfold MDG på vår Facebookside i et spennende valgår her: https://www.facebook.com/MDGOstfold/